Adobe InDesign farvestyring - Guide til PDF export | Thomas Holm | Pixl Aps

Adobe InDesign farvestyring - Guide til PDF export

Farvestyring i Adobe® InDesign® er ikke nemt!

Der er (et sted langt nede) logik bag galskaben men det kræver en del insigt at finde ind til den.

Så inspireret at utallinge kunders fustration og med lidt hjælp fra Peter Constable/Adobe er her en forklaring på hvad der egentlig sker i Adobe ® InDesign® når man placerer billeder (og grafik) og exporterer en PDF eller ekportere som Eps...

Allerførst er det måske på sin plads at sige at Farvestyring i Indesign fungerer perfekt bare man husker nogle få enkle regler (her burde så være et billede af en and med djævlehorn til at vise ironien)...

Før man laver et dokument skal man blot indstille sine farveindstillinger (color settings) korrekt med den CMYK profil der passer til det tryk man skal trykke dokumentet som.

Derefter placerer man udelukkende RGB billeder, eller billeder som allerede er konverteret til den korrekte CMYK profil som også er valgt i color settings. Og så exporterer man til PDF med "Convert to Destination (Preserve Numbers)" og så fungerer alting som det skal. 

Så ikke noget med at placere CMYK uden profiler eller med andre profiler end du skal ende med (og endelig ikke blande CMYK separationer i samme dokument), og ikke noget med dokument skabeloner der er oprettet mens farveindstillingerne var indstillet anderledes.

Ja helt seriøst så længe du gør det sådan fungerer tingene fint... Afvig bare en lille smule så falder hammeren...

Det kan godt lade sige gøre at arbejde sådan hvis man er indstillet på at ensrette alting (I Photoshop/Switch/ColorServer eller lign.) før elementerne placeres. Det kræver desuden en del disiplin, men det er muligt.

OK, men hvad er det så egentlig der sker med farver i Indesign når man esporterer til PDF:

1: 
"Convert to Destination (Preserve Numbers)," efterlader følgende elementer urørt:

Alle  CMYK elementer (både bitmap og vecor elementer) hvis profiler ikke er ændret af brugeren via assign profile.

Alt andet bliver konverteret til destinations farverummet (valgt i colorsettings eller export dialogen):

Dvs: Lab color bitmap (billeder) og vektor, RGB billeder og vektor, CMYK billeder (cmyk udelukkende hvis den oprindelige profil er blevet overrulet af brugeren (via assign profile) og kun såfremt profilen ikke matcher destinations profilen).

2:
Med "Convert to Destination" sker der følgende:

Alt CMYK bliver konverteret til destinations CMYK profilen, undtaget er CMYK billeder som allerede har assignet destinationsprofilen. Det gælder også boksfarver, hvis de er opretter i et andet farverum end din destinationsprofil (hvilket typisk sker hvis du har brugt en skabelon eller dine farveindstillinger ikke har været indstillet korrekt FØR du har oprettet dit dokument).

Alle Lab og RGB billeder bliver konverteret til destinationsprofilen.

En af de helt farlige ting her er hvis dit dokument eller skabelon er oprettet med en anden profil end din valgte destinationsprofil så bliver alt tekst også konverteret til 4-farver.

3:
"Don't Convert" konverterer ingenting. Hvis du skal fremstille en trykbar PDF med denne indstilling skal du forkonvertere alle billeder til den rigtige CMYK destinationsprofil. Alt hvad du placerer forbliver urørt uanset om det er RGB, Lab eller CMYK.

A:
Når du vælger "Don't include profiles," sker der følgende

Alle konverteringer sker som ovenfor, men alting bliver registreret som deviceCMYK som ikke har nogen specifik profil.

DeviceCMYK betyder "fingrene væk" for en PDF eller Postscript RIP, som sikrer at der ikke sker nogen konvertering. Det betyder at det er stort set umuligt at senere ændre denne fil til en anden trykstandard, eller at "se" hvilken trykstandard der er fremstillet til at passe til.

B: 
Når du vælger "Include destination profile" så starter problemerne for alvor.

Indesign konverterer (som ovenfor) OG assigner hvert enkelt element med den valgte destinationsprofil, og den embedder profilen i dokumentet.

I mange prepress workflows (dvs. på trykkeriet) kan der efterfølgende ske det at systemet "tror" at man vil simulere en anden trykstandard hvorefter alting konverteres til en ny CMYK profil. Resultatet af det er tekst i 4 farver (dvs. raster) som ikke kan trykkes. Der betyder i mange tilfælde en OM'ER...

Ok, og hvad er så løsningen?

Løsningen er at sørge for at alle elementer man placerer er i enten RGB eller den korrekte CMYK destinationsprofil og at dine farveindstillinger er indstillet korrekt før du laver dit dokument, og vælge Convert to Destination (Preserve Numbers)".

Og hvis det stadig er for restriktivt eller besværligt så er der kommet den perfekte løsning i form af et plugIn til Indesign, nemlig Elpical Claro Layout

Se mere her.

Det er muligt at arbejde med RGB eller Hybrid workflows alligevel og så lade en ColorServer konvertere dokumenter eksternt efter man har bygget sin PDF. Derved kan man undgå de fleste faldgruber, men det er en lidt længere diskussion...

Pixl Aps · Filmtorvet 4. · 3500 Værløse  ·  Danmark · Tlf: (+45) 32 96 90 14 · www.pixl.dk