Trykklart materiale | Thomas Holm | Pixl Aps

Trykklart materiale

Trykstart

Jeg sidder på et stort trykkeri i Tyskland og venter på næste læg til godkendelse for et af de større varehuses 2010 katalog som jeg styrer produktionen af. Lige før fortalte projektlederen mig at de var overraskede over specifikationen jeg havde sendt dem i forbindelse med indhentning af priser, og og specielt over beskrivelsen af hvordan jeg ville levere trykklart materiale.

Ret beset har jeg bare fortalt præcis hvad jeg ville have under trykningen og hvilke kvalitetsnormer jeg forventer dem at trykke efter (ISO 12647-2 og dertil hørende tolerancer), papir kvalitet osv.

Ligeledes da de spurgte hvordan jeg ville aflevere data, sagde jeg noget a la:
"Vi leverer Data til indhold og omslag som PDF-X/4 (PDF 1.4) alt CMYK konverteret efter Fogra 39, men med en højere GCR (mere sort) end ISOcoated v2 300. Prøvetryk fremstilles på GMG ligeledes efter Fogra 39, med mediawedge v3 og periodevis certificeret.

Indstik leveres ligeledes som PDF-X/4, separeret efter de anvisninger vi får fra jer som modsvarer papirkvaliteten, prøvetryk laves efter samme standard men med papirbasefarve modificeret efter oplagspapir."

7 linier der fjerner enhver tvivl om hvad og hvordan. Det er ret beset ikke meget mere end man bruger på at gå ind til en bager og bestille morgenbrød til 10 personer.

Udover så at pudse egen glorie og klappe mig selv på ryggen, hvorfor er det så overraskende at ovenstående er i særklasse?

Jo, det er katalog divisionen af trykkeriet (der har over 20 rotationsmaskiner) jeg arbejder sammen med her, og de har primært med "professionelle" indkøbere at gøre. Dvs. indkøbere/produktionsfolk der burde vide hvordan man fortæller et trykkeri hvad man vil have og hvad man skal leverer for at få det. Og selvfølgelig udvekslede vi nogle "sjove" røverhistorier med kunder der leverer RGB og forkert CMYK, der når man tænker dem igennem blot er deprimerende og unædvendige.

Der kan være stor forskel på at gå til en bager og bede om 10 stykker wienerbrød, og på at bestille 4 pain au chocolat, 2 spandauere, 2 romsnegle, og 4 Thebirkes. Hvis man ikke fortæller præcis hvad man vil have, så er chancen for at man får det meget lille. Tilsvarende er det nemmere at få den bedste pris hvis man kan fortælle præcis hvad man VIL have, og hvad man er fleksibel på. Mht. prisen er det ikke urelevant at de kvalitetsmæssigt dygtigste trykkerier ofte er de billigste, simpelthen fordi de er mere effektive og har mindre spild og færre omtryk og derved kan maksimere deres produktion.

I betragtning af hvor mange penge der investeres i fremstilling og distribution af en tryksag, og hvor tit man ender op med et resultat der er mindre tilfredsstillende, er det synd at kunderne, eller kundens valgte tryksagsindkøber, ikke (kan?) præciserer hvad de vil have, og kan kommunikere de tekniske informationer fra trykkeriet videre. Selvfølgelig kan man blot henvise til trykkeriets hjemmeside, men hvis ikke dem der laver grafisk produktion forstår det til punkt og prikke (eller informationen kan fortolkes) så er det bare ikke godt nok.

OK man skal vide hvad man laver i grafisk produktion, men det er jo heller ikke raketforskning eller kvantefysik...

Og ja det er Tyskland, men tingene i Danmark står på ingen måder bedre til...

Pixl Aps · Filmtorvet 4. · 3500 Værløse  ·  Danmark · Tlf: (+45) 32 96 90 14 · www.pixl.dk